Art Data
 
elidek
Το ερευνητικό έργο υποστηρίχτηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «2η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» (Αριθμός Έργου: 3607)

Στόχοι και προκλήσεις

Παρά το γεγονός ότι η τέχνη και ο πολιτισμός διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή μας και το πραγματικό μέγεθος της βιομηχανίας που τα περιβάλλει είναι τεράστιο, υπάρχει αντικειμενική δυσκολία στην ακριβή μέτρηση του πραγματικού αντίκτυπου των δράσεων ή των έργων που σχετίζονται με τον πολιτισμό και την τέχνη.

Επιστημονικός και κοινωνικός αντίκτυπος

Κατά την τελευταία δεκαετία, οι τεχνολογίες της πληροφορικής δημιούργησαν τεράστιο όγκο δεδομένων και η προσβασιμότητα έδωσε στους ερευνητές έναν νέο τρόπο παραγωγής επιστημονικής γνώσης με βάση τα δεδομένα. Τα πολιτιστικά ιδρύματα, με βάση το άνοιγμα και τη διαφάνεια, έχουν υιοθετήσει αρχές που συμβάλλουν όχι μόνο στη δημιουργία πολιτιστικών αντικειμένων σε ψηφιακή μορφή μέσων αλλά και στην προώθηση μη ψηφιακών αντικειμένων μέσω της χρήσης του ψηφιακού χώρου.

Παρατηρητήριο Δεδομένων Ελληνικών Οπτικοακουστικών Εκδηλώσεων Περισσότερα